Velkommen til Ringom Omstilling

Utvikling av mennesker

Bjørn Ringom er et kjent navn innen personlig utvikling, lederutvikling og læring. Han har mer enn 35 års erfaring fra over 40 land.

For mer info: www.ringom.no

Omstillinger, nedbemanning og avvikling

Jan Erik Aalberg

Daglig leder, Jan Erik Aalberg, har i mange år jobbet med store og mellomstore omstillingsprosjekter over hele Norge. Eksempelvis kan nevnes omstillinger hos Union Norske Skog, Ericsson, Alcatel, Elkem, Q-Free, SAS, Hydro, Midsona Norge og Wärtsilä Norway. Tidligere har han mange års erfaring fra å bistå i omstillinger for enkeltpersoner og grupper.

I slike prosesser er det to overordnede mål -> hvordan bistå, på en best mulig måte:

  • de berørte
  • bedriften; inklusive de som blir igjen og skal «drive skuta videre»

Coaching og effektivt individuelt fokus

Her menes hvordan den enkelte leder og ansatt kan komme styrket ut av tøffe endringer og tilpasninger.

Individuell økonomisk rådgivning

Vi knytter til oss de mest erfarne og dyktigste aktører i markedet – slik at dette behovet kan dekkes på en best mulig måte.

Hvorfor velge oss?

Vi ønsker å bidra som en leverandør som har et menneskelig helhetssyn. Særlig spisset mot de følelsesmessige forhold rundt både omstilling, nedbemanning, avvikling – og videre mot å ta vare på bedriften, bedriftens ansatte og utvikle disse i takt med slik samfunnet og krav endrer seg kontinuerlig.

Det er ikke nok å bare fokusere på tanker og handlinger, hvis følelsene som er menneskets sterkeste drivkraft, blir «parkert på gangen». Jan Erik Aalberg