Hva kan vi bidra med

Noen hovedområder vi kan bistå med:

  • Hjelpe de berørte av omstillinger, nedbemanninger og avviklinger.
  • Hva med de som blir igjen etter at noen må gå? En mulighet til ny framtid for bedriften?
  • Seniorpolitikk! Fra tanke til handling?
  • Hvordan ta vare på medarbeiderne i både gode og dårlige tider?
  • Individuell økonomisk rådgivning – Her tilknytter vi oss de beste aktører i markedet
  • Jus og arbeidslivets spilleregler – Her tilknytter vi oss også de beste på området
  • Bistå bedrifter i å tilpasse ressursene slik at vonde omstillinger og nedbemanninger unngås.

NB! I dagens jobbmarked hvor det de siste månedene har blitt mer krevende på arbeidsmarkedet, gjelder stikkordene initiativ og utholdenhet mer enn på lenge. Vi skal ikke lengre tilbake enn våren 2008 før det var en helt annen og mye lettere situasjon for den som frivillig eller ufrivillig var jobbsøker.

Vi opplever nå at det er særlig verdifullt å bruke ekstern samarbeidspartner som medspiller på veien. Videre er vår erfaring at hele jobbsøkeprosessen er svært bransje og geografisk avhengig. Kompetanse og bakgrunn med mer spiller naturlig også inn på hvordan veien til ny jobb blir.