Coaching

Toppledercoaching

I forbindelse med omstillinger og nedbemanninger stilles det ofte store krav til lederne. Her kan vi tilby et skreddersydd og nært tilpasset opplegg for å ivareta hvordan den enkelte leder og lederteam kan utøve optimalt.

Hovedfokus går på kommunikasjon, samhandling, leder- og medarbeiderutvikling basert på misjon, visjon og verdier.

Bjørn Ringom vil hos oss være den som har ansvaret for dette.

For mer informasjon – ta kontakt med oss.

Coaching

Spisset individuell oppfølging og coaching

Som et eget program i programmet tilbyr vi å utfordre og følge opp den enkelt berørte med særlig spisset fokus på sterke sider og mulighetsområder framover.

Vi bruker her en av våre partnere som har lang erfaring fra å hjelpe den enkelte til å finne fram til sine beste egenskaper, samt potensial.

Dette gjør vi ved 3 til 6 individuelle samtaler, hvor formålet er å komme fram til nye områder som den enkelte kan satse på. Ny konkret kurs skal komme tydelig fram. Oppfølging på denne veien vil også bli tilbudt.