Emosjonell kommunikasjon

Emosjonell kommunikasjon / Den vanskelige samtalen.

Kurset er utarbeidet til ledere som skal håndtere de vanskelige samtalene, men samtidig kunne inspirere medarbeidere for fremtiden. Eksempler på vanskelige samtaler kan være oppsigelse, omstilling, personlig korrektiv, gi positiv tilbakemelding / ros til medarbeidere og formidle krise, ulykke, dødsfall m.m.

Innhold:

 1. Emosjonell kommunikasjon – den nye lederferdigheten. De 5 samtalene.
 2. En innføring i emosjonell kompetanse.
 3. Det moderne mennesket – svakhet og styrker.
 4. Tanker og følelser, følelser og tanker – hva kommer først?
 5. Det handler om lederens og medarbeidernes følelser.
 6. Når følelsene styrer samtalen – positivt og negativt.
 7. En kommunikasjonsmodell på følelser. Hva sier du egentlig?
  Mener du det? Gjør du det? Troverdig og tydelig!
 8. En oversikt over hvilke følelser som ligger i ord og uttrykk.
 9. Kommunikasjon og etikk – hvor går grensene for gode samtaler?
 10. Slik leser du medarbeideren – en oversikt på følelser, betoning og kroppsspråk.
 11. Gode ord og uttrykk i en vanskelig samtale.
 12. Ord og uttrykk som bør unngås (farlige ord).
 13. En innføring i Inspirerende Coaching™ – øker motivasjonen på jobben.
 14. Kommunikasjonsstreken – hvor er du nå? Løsnings eller konfliktsorientert?
 15. Hvordan møte et menneske som kommuniserer fortvilelse, frykt og misunnelse?
  Dette handler om deg og dine følelser.
 16. Hvordan mestre egne energitappende følelser i en samtale. Mental trening og PMV™.
 17. En mal på de forskjellige samtalene med ekstra stor vekt på Den vanskelige følelsen.

Formål med kurset.

Kurset handler om hvordan en ideell kommunikasjon (samtale) mellom 2 mennesker bør være. En samtale inneholder mange muligheter for misforståelser og sterke følelsesmessige variasjoner. Spesielt vanskelige kan samtalene være når den ene parten representerer en autoritet (som arbeidsgiver i dette tilfellet) og den andre parten en medarbeider som kommer i en vanskelig (og overraskende?) situasjon. Samtaler mellom ledere og ansatte i vanlige arbeidssituasjoner kan inneholde like mange fallgruver.

Ethvert ord som blir sagt, enhver reaksjon som kommer til syne, og enhver handling som blir utført ligger det følelser bak.

Vanlige følelsestilstander som kommer til syne i samtaler er blant annet glede, latter, trygghet og ro som alle er energigivende. Dessuten uro, redsel, angst, sorg, bekymring, sinne og misunnelse er ord som er energitappende og vanskelig å forholde seg til i samtaler.

En leder som formidler et budskap, og forstår hvilke følelser som kan bli aktivisert under en samtale, har en kjempefordel. Med trening kan denne lederen formidle ethvert budskap på en slik måte at den blir positiv og/eller konstruktiv. Det som kreves er at lederen kan forstå hva medarbeideren sier ved å ”lese” ordene som blir brukt, hvordan de blir sagt (betoning) og det kroppsspråket medarbeideren viser når ordene blir sagt. Å forstå hvilken følelse(r) medarbeideren er i, og vite hvordan denne følelsen kan møtes på en respektfull måte (empati), gjør at selv vanskelige samtaler kan bli vennlige og konstruktive. Kunnskapen om vår modell i emosjonell kommunikasjon hjelper også lederne til å forstå egne følelser som kan komme til uttrykk i slike samtaler og hvordan disse kan mestres med enkle virkemidler.

Med hjelp av denne kommunikasjonsmodellen (som er utviklet og praktisert over en periode på mer enn 15 år) og kunnskap om ord, uttrykk, betoning og kroppsspråk får deltagerne et meget praktisk verktøy som gjør samtalene vesentlig lettere uansett hvilken følelsesmessig tilstand medarbeideren er i.

I tillegg får deltagerne innføring i ”inspirerende coaching”™ som er en anerkjent spørreteknikk for å holde i gang en positiv samtale. Dessuten får deltagerne lære en metode til å snu en negativ samtale til å bli positiv.

Kurset er meget praktisk, og deltagerne får anledning til å skrive sin private mal på blant annet den vanskelige samtalen.

Kursform: Forelesninger (50 %), gruppearbeid (30 %) og praktisk trening (20 %).