Individuell økonomisk rådgivning

Individuell økonomisk rådgivning – Her knytter vi til oss de beste aktører i markedet

Det dukker opp mange spørsmål rundt temaet når det blir usikkerhet rundt jobben. Og hvis og når man opplever at man ufrivillig må gå fra jobben, da er det for mange meget betryggende å få en profesjonell og objektiv gjennomgang av de faktiske tall. Svært mange av de vi hjelper har opplevd å få økt trygghet rundt de økonomiske faktiske forhold. Selv om man i verste fall må gå via NAV og dagpenger en periode, så betyr ikke det at for eksempel huset må selges og lignende. I forkant av jobbsøkehjelp anbefaler vi som oftest en slik økonomisk gjennomgang. For det kan vise seg vanskelig å holde fokus på nye jobbmuligheter hvis all konsentrasjon og oppmerksomhet dreier seg om økonomiske bekymringer.

Noen stikkord for en økonomisk gjennomgang:

  • Status for dagens situasjon
  • Hva innebærer de endringer som skjer vedrørende inntekt, skatt, lån med mer.
  • Hvilke lover og regler gjelder (dagpenger, sykepenger, attføring, pensjon, samordningsregler, permisjoner, førtidspensjonering osv.)
  • Sluttordninger, pensjonsordninger, etterlønn/sluttvederlag, individuelle skreddersydde ordninger
  • Forsikringer
  • Økonomiske muligheter med tanke på studier og andre veivalg på vei mot ønsket ny jobb
  • Etablere egen bedrift?
  • Uavhengige objektive rådgivere som ikke skal selge noen produkter

Individuell økonomisk rådgivning