Jobbsøkehjelp

Jobbsøkehjelp / Jobbsenter / Karrieresenter / Outplacement

Vi har alltid hatt mest tro på at den enkelte jobbsøker selv må settes i stand til å gjennomføre hele prosessen. Det vil si fra det å jobbe med seg selv i forhold til avklaring av nå-situasjon, via forståelse og erfaringsveksler fra det som har vært, til ønsker og mål for framtiden.

Ved å jobbe seg gjennom en istandsettings-fase med fokus på kompetansekartlegging (faglig og menneskelig), tror vi man kommer styrket ut av det faktum at man står mellom to jobber; den man hadde/har og den man ønsker. Med bevissthet her, vil den læringen som finner sted om seg selv komme som et ekstra bidrag til tross for at situasjonen kan oppleves som tøff og vanskelig.

Etter en krevende og morsom ”runde” med det nevnte ovenfor, er man klar til å ta fatt på selve ”jobbsøker-faget”, med de elementer som kan inngå her. Hovedmålet da mener vi bør være å finne fram til jobber å søke på (både annonserte og IKKE-annonserte), som vil gi deg muligheten til å:

 • jobbe med det du liker (interesser, motivasjon, personlighet, lyst, utviklende)
 • jobbe med det du kan (utdanning, erfaring, kvalifikasjoner)
 • jobbe med det du vil (hva brenner du for? hva er drømmen din?)

Dette danner så grunnlaget for hva du kan bidra med hos en bedrift som har matchende behov med tanke på det du kan bidra med.

Totalt blir da målet å oppnå en ”vinn-vinn”-situasjon. Dette vil naturlig nok da øke sjansene for at et langvarig ansettelsesforhold kan bli innledet.

Tre hovedstikkord for denne filosofi:

 • Ta ansvar for egen situasjon!
 • Initiativ!
 • Spør om hjelp og gode råd!

Det å ta bort disse tre faktorer fra en jobbsøkers hverdag, er slik vi ser det, ikke bare feil, men vil ofte være direkte nedbrytende.

Vår rolle som rådgivere, kursinstruktører og jobb-coacher blir å hjelpe til, og å være en motiverende medspiller på ”veien”, men ikke å ta alle ”veivalg” på denne ”veien”.

Jobbsøking er en sunn blanding av innsats, initiativ, prosess, handlig og valg!

Et utvalg stikkord om faglig innhold:

 • Betraktninger om jobbsøkeprosessen
 • Motivasjon – Inspirasjon
 • Mål – målsetting
 • Personlig planlegging
 • Handlingsplan
 • Stillingsannonse-analyse
 • CV
 • Søknad
 • Egenpresentasjon/åpen søknad
 • Nettverk (her er ca. 80% av jobbene)
 • Internettportaler for jobbsøking
 • Kompetansekartlegging og vurdering
 • Hvordan bedømme en jobb – og seg selv mot den?
 • Jobbintervjuet – trening!
 • Presentasjonsteknikk
 • Kreativ jobbsøking
 • Karriereplanlegging – karriereforankringer
 • Telefonen – aktiv bruk i profesjonell jobbsøking
 • Oppfølging
 • Ansettelseskontrakten
 • Rekrutteringsprosessen

PS! Med tanke på overskriften, så tar den sikte på å ivareta ulike begreper som brukes, enten det gjelder enkeltpersoner og oppfølging over tid, eller større eller mindre grupper over programmer fra 1 til 3 måneder. Kortere programmer og opplegg er også mulig.

Skogssti