Nedbemanning og avvikling

Når nedbemanning og/eller avvikling er alternativer:

Med vårt menneskesyn og erfaring gjennom snart 30 år i å jobbe med mennesker i utvikling, både i medgang og motgang, kan vi nå også skreddersy programmer innen området nedbemanning og avvikling (jmfr. link mellom Ringom Omstilling AS og Ringom-Instituttet AS).

Dette gjør vi ved:

  • Å bruke det vi har erfart fungerer når mennesker skal utvikles og ta valg.
  • Noen av oss har jobbet på fulltid i mange år med omstillinger rundt om i hele Norge.
  • Dette gjelder blant annet i forbindelse med noen av de største nedbemanningene som har vært gjennomført.
  • Overføringsverdien her er betydelig.
  • Vi har et stort antall dyktige coacher til disposisjon.
  • Disse har en helhetlig tilnærming, inklusive tanker, følelser og holdninger.

Til sammen danner disse punktene grunnlaget for at vi mener å være en svært interessant samarbeidspartner både ved mindre og store nedbemanninger.

Omdømme

Et annent sentralt stikkord når vi blir engasjert er OMDØMME. Med oss på laget skal bedriften være sikret at både de berørte, bedriften, ledelsen, styret, kunder, oppdragsgivere, fagforening, omgivelser og samfunnet opplever at omdømmet til bedriften og håndteringen av situasjonen blir ivaretatt på best mulig måte.

Les mer om tjenesten omdømme.