Omdømme

Når det er besluttet at:

1) En nedbemanning skal gjennomføres

eller

2) En omstilling med organisasjonsutvikling skal iverksettes

– vil valgene og utførelsen videre avgjøre suksess eller ikke.

Vi bistår gjerne bedriften i å oppnå dette ved å være en ekstern samarbeidspartner med mennesket i fokus.

Hvordan bedriften lykkes med å gjennomføre de nevnte nedbemanninger eller organisasjonsendringer vil raskt bidra til omdømmevurderingen av bedriften.

Vi opplever at dette området er sterkt medvirkende til at man tar grep for å bistå de det gjelder; de berørte eller de ansatte som fortsatt har sin framtid i bedriften.

Med oss på laget vil dette arbeidet få en ekstra dimensjon!