Omstilling

Vi vil fokusere på to hovedtyper av omstilling:

1) Omstilling som en kontinuerlig prosess for at bedriften og bedriftens medarbeidere skal utvikle seg. Dette vil kunne gi bedre resultater på alle måter, inklusive arbeidsmiljø og trivsel.

Forandringer blir en betingelse for trivsel og framgang

2) Omstilling som fører til nedbemanning og/eller avvikling. Dette betyr at noen eller alle, ufrivillig må forlate jobben og ta fatt på en «reise mot ny jobb». Dette da med alt det kan innbære av frykt, usikkerhet og endringsfokus – men også muligheter til å ta selvstendige grep om eget jobbliv og valg i forhold til dette.

«Gjennom endringer kan man vokse, utvikle og lære»

Skogssti