Seniorpolitikk

Hvordan ser man på de erfarne medarbeiderne som har lang erfaring fra bedriften, eller fra andre miljøer og enheter? Ses de på som en ballast og trussel som er i veien; eller er opplevelsen at de er særdeles verdifulle og bør behandles og respekteres deretter?

Vår tror og mener at det er viktig å utnytte denne voldsomme ressursen på en optimal måte. Kan vi bidra i å hjelpe til med å få denne mulighetens snøball til å rulle videre?

De økonomiske forhold rundt dette ivaretas av at vi tilknytter oss de beste aktører innen fagfeltet.

Bjørn Ringom

Bjørn Ringom.

Ringoms erfaring fra kurs for mennesker i alle aldre og mange kulturer i 40 land, danner basis for våre tilpassede opplegg for seniorer. Vi tror at i de kommende år vil flere og flere bedrifter fokusere mer på både nødvendigheten og potensialet i å ta vare på «seniorene», eller mer riktig – «utnytte seniorressursene». Dette uavhengig av om man definerer en senior som 45 eller 60 år. Alder er for øvrig en ting, erfaring ikke alltid det samme. Vi er opptatt av å fokusere på det optimale både for bedriften og det enkelte mennesket.

«Det er plass til, som et konkurransefortrinn, både 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, ja 70-åringer+ med et friskt hode – på alle vinnerlag»  Jan Erik Aalberg