Tilpasse ressursene

Vi mener at det å tilpasse ressursene optimalt til enhver tid er en av de mest sentrale lederoppgaver.

Hvis dette gjøres på en god måte kan man gjerne komme en del omstillinger og nedbemanninger i forkjøpet.

Vår offensive påstand er at flere omstillinger med nedbemanning som resultat, kunne vært unngått.

Hvordan? Jo, ved at man blir dyktig til å se signaler og til å lese markedet. Hvis man i tillegg har et lederskap som fremmer beslutningsevne – og er villig til å ta nødvendige grep og tilpasse seg, er mye vunnet.

Hva kan man gjøre for å bli dyktigere til å se signalene, lese markedet og gjennomføre nødvendige tilpassninger? Vi bidrar gjerne som en positiv samarbeidspartner i dette arbeidet.