Hva vi står for – Misjon, Visjon og Verdier

Misjon («hensikt»)

Vi inspirerer, utvikler og bevistgjør mennesker og bedrifter i omstilling og endring.

Formålet («visjon»)

Formålet med omstillinger er å ta vare på de ansatte og styrke bedriftens effektivitet og omdømme på veien videre.

Verdier

  • Troverdighet
  • Respekt
  • Ydmykhet

Verdier