Ringom

Vi samarbeider tett med vårt søsterselskap Ringom.

Ringom har siden 1980 vært en betydelig leverandør av interne foredrag, kurs og utviklingsprosesser, både for det private næringsliv og for det offentlige. Deres spisskompetanse er utvikling av mennesker og verdier, holdninger og adferd. Spesielt gjelder dette målgruppene ledere og medarbeidere.